AGENDA

Phiên toàn thể buổi sáng/ Keynote & Invited Speakers

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu - Registration

8:30 – 8:40

Phát biểu khai mạc của Trưởng ban - Opening remarks of SHTP President

8:40 – 9:15
K-1

Prof. Sumio Iijima (Meijo University, Japan)
Nghiên cứu vật liệu nanocarbon: Quá khứ, Hiện tại, và Tương lai/  Nanocarbon Research: Past, Present and Future

9:15 – 9:50
K-2

Prof. Munir Nayfeh (Illinois University, USA)
Vật liệu và công nghệ bán dẫn tiên tiến dành cho phương pháp trị liệu ứng dụng bionano/ Innovative semiconductor materials and technologies for bionano-based innovative theranostics

9:50 – 10:10

Tea break + Exhibition

10:10 – 10:35
I-1

Prof. Duong Minh Hai (National University of Singapore)
Sản xuất aerogel từ chất thải công nghiệp/ Aerogels from industrial wastes

10:35 – 11:00
I-2

Prof. Nguyen Thi Hoe (President of KOVA Paint Group)
Sản phẩm sơn NANO của KOVA được chế tạo bằng Công nghệ NANO từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới/ KOVA’S NANO paint products created by the first NANO Technology from rice husk in the world

10:35 – 11:25
I-2

Prof. Dang Mau Chien (Vietnam National University in Ho Chi Minh)
Biến chất thải ao nuôi tôm thành năng lượng điện/ Electricity production from waste of shrimp ponds

11:25 – 12:00

Round Table Discussion (Prof. Iijima, Prof. Nayfeh, Prof. Le Hoai Quoc, Prof. Nguyen Thi Hoe, Prof. Dang Mau Chien)

11:30 – 13:00

Lunch time

Phiên toàn thể buổi chiều/ Keynote & Invited Speakers

13:00 – 13:35
K–3

Prof. Tamiya Eiichi (Osaka University, Japan)
Cảm biến quang tử nano và điện sinh hóa cho chẩn đoán y sinh/ Nanophotonic and electrochemical biosensors for biomedical diagnosis

13:35 – 14:00
I – 4

Dr. Nguyen Thi Kim Anh (SHTP)
Composite của cellulose vi khuẩn gắn nano bạc ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây bệnh/ Composite of bacterial cellulose and silver nano particles inhibit the growth of pathogenic bacteria in vitro

14:00 – 14:25
I – 5

Prof.  Nguyen Quoc Hien (VINAGAMMA)
Chế tạo dung dịch keo hạt nano bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma Cobalt-60/ Production of colloidal nanoparticles by gamma Cobalt-60 ray irradiation method

14:25 – 14:50
I – 6

Prof. Phan Bach Thang (INOMAR)
Những kết quả nghiên cứu về vật liệu thấp chiều có khả năng lưu trữ và chuyển hóa năng lượng/ Recent achievements in research of energy storage and conversion based low-dimensional materials

14:50 – 15:10

Tea break

15:10 – 15:35
I – 7

Dr. Mai Ngoc Tam (Vietnam Institute for Building Materials)
Nghiên cứu chế tạo màng gốm nano để lọc nước/ Research on fabrication of nanosized ceramic membrane for water purification

15:35 – 16:00
I – 8

Dr. Nguyen Thi Le Thuy (BSB Company)  
Ứng dụng nano silica từ trấu/ Applications of nano silica from rice husk

16:00 – 16:25
I – 9

Dr. Do Huu Quyet (SHTP)
Vật liệu nano giúp tăng cường hiệu năng của kem và tấm dán tản nhiệt/ Nanomaterials for performance enhancement of thermal pad and thermal paste

16:25 – 17:15

Round Table Discussion (Prof. Iijima, Prof. Nayfeh, Prof. Tamiya, Prof. Phan Bach Thang, Prof. Le Hoai Quoc)

17:15 – 17:30

Tổng kết hội nghị - Conclusion