HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM LẦN THỨ IV NĂM 2016
“Ứng dụng công nghệ và vật liệu nano ”


Introduction
        Khoa học và công nghệ vật liệu là một tập hợp các ngành khoa học trong việc nghiên cứu thành phần, cấu trúc và quy trình gia công vật liệu để tạo ra vật liệu có các tính năng kỹ thuật cần thiết và sản xuất trên quy mô công nghiệp. Công nghệ tiên tiến trong công nghiệp vật liệu đóng góp một phần quan trọng không thể thiếu được đối với sự tăng trưởng kinh tế, là cơ sở phát triển của nhiều ngành mới và sản phẩm mới, tạo điều kiện khai thác tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với tầm quan trọng của khoa học và công nghệ vật liệu nêu trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ IV năm 2016 về lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu:
       Hội nghị Thường niên Khu Công nghệ cao TP.HCM được tổ chức định kỳ hàng năm. Chủ đề của Hội nghị sẽ thay đổi theo định hướng phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.
       Hội nghị nhằm kết nối giữa các nhà khoa học với hoạt động thương mại hóa và sản xuất, được thể hiện qua kết quả spin-off các dự án đầu tư, khởi nghiệp.
       Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và nhà quản lý trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất và thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển công nghệ cao của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; bên cạnh đó góp phần kết nối giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp, doanh nghiệp – chuyên gia và chuyên gia – chuyên gia để cùng nhau chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
       Kết quả của Hội nghị là các tham luận, kiến nghị, có giá trị thực tiễn về cơ chế chính sách, các phân tích và đề xuất cụ thể về công nghệ hoặc sản phẩm công nghệ cao có tiềm năng phát triển ở TP.HCM và cả nước nói chung; các ký kết, ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp có nhu cầu.

       

2. Chủ đề:  Ứng dụng của công nghệ và vật liệu nano.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:      Ngày 17-18 tháng 11 năm 2016
- Địa điểm:       Sacom Chíp Sáng - Khu Công nghệ cao TP.HCM. Lô T2-4 đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM


4. Đối tượng tham dự:
Các nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao TP.HCM, các nhà quản lý khoa học công nghệ, hoạch định chính sách và sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ quan tâm đến lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano. Hội nghị cũng dự kiến thu hút 20 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ cao và hỗ trợ công nghệ cao trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano.

       

5. Tham luận Hội nghị:

Để góp phần vào sự thành công của Hội nghị, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, các nhà quản lý khoa học công nghệ trong và ngoài nước tham dự, viết bài tham luận cho Hội nghị.
Thời gian đăng ký tên và gửi tóm tắt tham luận:            Trước ngày 30/8/2016
Thời gian gửi bài toàn văn:                                             Trước ngày 30/9/2016
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (đối với diễn giả trong nước bài báo cáo được viết bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt).

 

6. Các hoạt động đi cùng Hội nghị:

Trưng bày triển lãm sản phẩm ứng dụng vật liệu mới và công nghệ nano.
Diễn đàn tọa đàm về vật liệu mới và công nghệ nano.
Cơ hội hợp tác và kết nối nhà đầu tư với các dự án có tiềm năng.

       

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế – Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM. Địa chỉ: Lô T2-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 08.3.7360293 (108), Fax: 08.3.7360292
Email: qlkh.shtp@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM xin trân trọng thông báo rộng rãi và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, các nhà quản lý khoa học công nghệ trong và ngoài nước và sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ quan tâm đến lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ nano tham dự và gửi bài Tham luận tới Hội nghị./.